+420 774 295 093
info@mizy.cz

Podmínky půjčení

Vozidlo si lze zapůjčit na libovolně dlouhou dobu, nejkratší účtované období je jeden den (24 hodin). Automobil je nutné vrátit v domluveném termínu, v případě prodlení o více než 1 hodinu Vám budeme účtovat smluvní sankci za první den ve výši 200,- Kč a za každý další započatý den ve výši 1.000,- Kč a k tomu částku za další den dle ceníku zapůjčeného vozidla. Pokud nebudete schopni vozidlo vrátit v dohodnuté době, je nutné nás o tom co nejdříve telefonicky informovat a předejít tak možným komplikacím při navrácení vozidla.

Ceny nezahrnují DPH 21%
Vozidla mohou jezdit do zahraničí pouze po předchozí dohodě a mohou pouze do zemí EU.
Při řešení pojistných událostí se vychází z ceníku dané pojišťovny.
Kauce i nájemné na celou dobu pronájmu se platí při převzetí vozidla.

Pronájem zahrnuje

 • nájemné
 • havarijní pojištění pro ČR i EU (nevztahuje se na pneumatiky a disky)
 • dálniční známku pro ČR
 • zelenou kartu pro celé území EU
 • silniční daň
 • pravidelnou údržbu i nepravidelné opravy
 • náhradní vůz při nehodě Vámi nezaviněné
 • letní i zimní pneu
 • Jednodenní pronájem není omezen počtem ujetých kilometrů, při dvou a vícedenním pronájmu je oprávněn ujet za jeden den maximálně 400 km. Cena za nadlimitní kilometry bude vyúčtována nájemci po odevzdání vozidla, a to ve výši 3,- Kč za jeden km.

Pronájem nezahrnuje

 • Pohonné hmoty – nájemce je povinen předat vozidlo s plnou nádrží, v případě nedodržení této podmínky, bude pronajímatel nájemci účtovat manipulační poplatek ve výši 200,- Kč za doplnění pohonných hmot a za každý jeden litr chybějícího paliva 40,- Kč.
 • Mytí vozidla, v případě jakéhokoliv znečištění (vyjma nečistot odstranitelných vysavačem, vyjma zvířecích chlupů) si bude pronajímatel účtovat u nájemce smluvní sankci ve výši 1.500,- Kč.

Pokud jste nepodnikající fyzická osoba budete potřebovat

 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Vratnou kauci dle typu automobilu

Pokud jste podnikající fyzická osoba či právnická osoba budete potřebovat

 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Při nepřítomnosti statutárního orgánu společnosti (jednatele, člena představenstva, apod.) musí zplnomocněná osoba předložit úředně ověřenou plnou moc
 • Vratnou kauci dle typu automobilu
 • Výpis z veřejného rejstříku (obchodní, živnostenský)