+420 774 295 093
info@mizy.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde ke vzniku sporu ze smlouvy uzavřené mezi naší společností a spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz